عجیب است. بعضی‌ها کارهایی می‌کنند عجیب و غریب! مطلب می‌نویسند، چند جمله را به طور کامل، کپی پیست می‌کنند! الکی مثلاً ترجمه می‌کنند، کلاً کپی پیست می‌کنند! چه‌طور رویشان می‌شود بخشی از مطلب‌شان را از جای دیگری بیاورند؟! حتی جمله‌بندی‌اش را هم عوض نکنند؟! اصلاً در مخیله‌ام نمی‌گنجد.

بدتر از همه‌ی این‌ها، تردیدی است که در حلال بودن پولی دارم که می‌گیرند. نمی‌گویم خدای ناکرده حرام‌خورند ولی لااقل شبهه‌ناک که هست، نیست؟!

پیش‌تر در این باره نوشته‌ام. ولی امروز برای دومین بار است که با چنین موضوعی مواجه می‌شوم. از دو شخص متفاوت، که از هیچ‌کدام‌شان هم انتظار نداشتم. یکی‌شان را که کلاً نمی‌خواهم به رویش بیاورم، دومی هم فعلاً نمی‌دانم چه کار کنم. در حال حاضر متعجب و شگفت‌زده‌ام.