جای شما خالی، خانمی آمده و دارد با معاون سردبیر صحبت می‌کند و نوشته‌ها و افکارش را پرزنت می‌کند. واقعاً دارد حالم را به هم می‌زند. یکسره «من، من» می‌کند. همین الان هم گفت که در کلاسی شاگرد اول شده است. الان (که چند لحظه گذشته) گفت: «جُرم من اینه که مهندسی خوندم!» احساس می‌کند همه‌اش حقش را خورده‌اند.
چقدر آدم‌های با اعتماد به نفس خیلی بالا، نفرت‌انگیزند. حتماً صبح تا شب فکر می‌کنند همه چیز را بلدند و همه چیز می‌دانند و درباره‌ی همه چیز اظهار نظر می‌کنند و یکسره هم از خودشان تعریف می‌کنند! تا این لحظه که حدود 15 دقیقه از صحبت‌هایش گذشته، شاید حدود 200 بار «من» گفته باشد!