مطلبی که با تغییرات زیاد، امروز توی روزنامه چاپ شد.

شنیدیم «رونی کلمن» قهرمان بدنسازی جهان به کشورمان آمده و قرار است برای «دانشجویان تربیت بدنی» و «اساتید برجسته‌ی دانشگاهی» کلاس بگذارد! خب طبیعتاً که ما ساکت نمی‌مانیم و چند پیشنهاد می‌دهیم: با توجه به این که مدرک دانشگاهی کلمن، کارشناسی حسابداری است، پیشنهاد اول‌مان این است که به جای دانشجویان تربیت بدنی، از دانشجویان حسابداری و کارمندان بانک‌ها بخواهیم از افاضات ایشان استفاده کنند. یا حداقل به جای اساتید از مدیران بانک‌ها و مسئولان اقتصادی بخواهیم پای درس ایشان بنشینند تا حداقل اقتصادمان مثل بدن آقای کلمن، گنده شود! ضمناً چون آقای کلمن 150 کیلوگرم وزن دارد، پیشنهاد می‌کنیم ایشان را در خیابان‌های‌ تهران با بعضی خودروهای سواری داخلی حمل نکنند چون ممکن است لاستیک خودروی باکیفیت داخلی پنچر شود و آبروی خودروسازهای محترم برود. راستی، ما شنیده‌ایم درخواست حفاظت فیزیکی برای ایشان نشده‌است چون می‌تواند از خودش مراقبت کند! پس پیشنهاد می‌کنیم برای مخاطبان ایشان حفاظت فیزیکی بگذارند. ضمناً باز هم شنیده‌ایم هرکس یک میلیون و 800 هزار تومان پول بدهد، می‌تواند با آقای عضله عکس بیندازد. لذا در جریان باشید یک وقت هوس نکنید با استاد، سلفی یواشکی و مجانی بیندازید که عکس‌تان با ایشان منتشر می‌شود اما همچین نافرم و زخمی.