مطلبی که در روزنامه چاپ نشد و مجبور شدم بذارم اینجا!

سلام. آقای کی‌روش بعد از نبرد سخت و نفس‌گیر با عراق، حالا نبرد سخت و نفس‌گیر دیگری را شروع کرده‌اند با مربیان لیگ ایران! ایشان آتش سنگین را روی قلعه‌نویی و درخشان گرفته‌اند. به آقای کی‌روش پیشنهاد می‌کنیم دفعه‌ی بعدی، قبل از این که به مسابقات بروند، برخوردها را با مربیان تیم‌های دسته یکی شروع کنند تا برای برخورد اصلی با تیم‌های لیگ برتری آماده شوند. اصلاً برخوردها را با مورینیو و ونگر و آنچلوتی و... شروع کنند، آن‌ها که جواب کی‌روش را نمی‌دهند، پس خودش مثل یک بازی تمرینی است. هرچه نباشد مربی تیم ملی هم نیاز به بازی تدارکاتی دارد. به آقای کفاشیان هم پیشنهاد می‌کنیم یک میز کنفرانس در ساختمان فدراسیون نصب کنند و تعدادی خبرنگار و عکاس مشقی هم بگذارند تا آقای کی‌روش صبح به صبح برای تمرین برخورد با مربی‌های لیگ بروند آن‌جا، دو ساعت مصاحبه کنند، از سر تا پای لیگ ایران را آب بکشند تا برای برخوردهای اصلی آماده شوند. حتی چون ممکن است در آینده برخوردهای آقای کی‌روش با مربیان ایرانی به زد و خورد هم بکشد، پیشنهاد می کنیم کنار آن میز کنفرانس دو تا سیبل تیراندازی بگذارند و عکس قلعه‌نویی و درخشان را روی آن نصب کنند تا آقای کی‌روش با خیال راحت روزی 3 وعده برای تمدد اعصاب به سمت عکسشان تیراندازی کنند.