مطلبی که امروز در ستون «از اون لحاظ» صفحه همشهری سلام چاپ شد.

سلام. امسال وزارت ارشاد در راستای مَرد بار آوردن نویسنده ها، جایزه جلال آل احمد را از 110 سکه به 30 سکه کاهش داد. بعد شهرداری تهران اعلام کرد که 80 سکه باقی مانده را تقبل می کند. سخنگوی ارشاد هم گفت: «این کار خیلی معمول است.» حالا ما پیشنهاد می دهیم ارشاد جوایز جشنواره های فیلم، تئاتر، شعر، تجسمی و موسیقی فجر را هم بیندازد گردن شهرداری! اصلاً کی به کیه؟! اگر مدیران ارشاد دیدند این پیشنهادهای ما خیلی «معمول» هم نیست، چند سالی انجام بدهند، خود به خود معمول می شود! تازه این کم کردن جوایز باعث می شود نویسنده ها تنبل نشوند و بروند دنبال شغل دوم، شغل سوم. اصلاً چرا نباید نویسنده، روزی یک شیفت در آژانس محله، کار بکند؟!
معاون وزیر راه و شهرسازی هم اعلام کرده، در مسکن مهر 4700 میلیارد تومان کم دارند. خب ما پیشنهاد می کنیم از وزارت ارشاد یاد بگیرند و بگویند: «شهرداری! بیا کار خیلی معمول رو انجام بده.» البته راهی که خودشان در پیش گرفته اند، هم خیلی خوب است. چون شنیدیم میگن در فاز 11 شهر پردیس، متقاضی های مسکن مهر باید 12 میلیون تومان اضافی بدهند. خب این طوری مردم بیشتر قدر خانه های خود را می دانند و کمتر آن ها را خراب می کنند.