حیف این مطلب نسبتاً خوب که به خاطر محتواش، چاپ نشد.

خبرگزاری مهر گزارش داده 20 درصد نقدینگی کل مملکت، دست 6 مؤسسه‌ی اعتباری غیرمجاز هست. خب حالا که ما می‌بینیم مؤسسه‌داری (بر وزن مرغ‌داری!) آن هم از نوع غیرمجازش، این قدر درآمد دارد تصمیم گرفتیم مؤسسه‌ی مالی و اعتباری «همشهری سلام» را صرفاً برای خوانندگان این صفحه راه‌اندازی کنیم. البته طبق روال معمول مؤسسات مالی (که فقط 3 تایشان مجوز دارند و بقیه ندارند!) ما هم مجوز نمی‌گیریم و اولین شعبه‌ی خود را در ستون «از اون لحاظ» این صفحه افتتاح می‌کنیم. طبیعتاً با توجه به این که مؤسسه‌ی ما تحت نظارت بانک مرکزی نیست، سود سپرده را به جای 20 و 24 و... که بانک مرکزی اعلام کرده، ما به 190 درصد می‌رسانیم که برای خوانندگان صفحه تا 200 درصد هم راه می‌آییم! دقت کنید حالا که سودی که ما می‌دهیم، بیشتر از بانک‌هاست، شما خوانندگان می‌آیید و در مؤسسه‌ی «همشهری سلام» سرمایه‌گذاری می‌کنید. ما هم با پول شما هر روز 80 صفحه «همشهری سلام» به صورت رنگی و گلاسه منتشر می‌کنیم و به صورت مفت می‌گذاریم روی دکه! از طرف دیگر ما که پول شما را گرفتیم، خرمان از پل گذشته و دیگر به شما نیازی نداریم، پس مثل بعضی از مؤسسات دیگر، پول‌تان را پس نمی‌دهیم! شما هم هر روز بیایید دم در مؤسسه‌ی ما تجمع کنید و پول‌تان را بخواهید، ما که پولی به کسی نمی‌دهیم و تمام!