این مطلب هم (مثل قبلی) برای روزنامه نوشته شده بود ولی منتشر نشد. البته این یکی کمی تغییر داده شده و شاید دوباره برای چاپ به روزنامه ارائه شود.

شنیدیم که نان 29 درصد گران شده. با توجه به این که قرار بود جز بنزین همه چیز با شیب ملایم گران شود، از معاون نظارت راهبردی رییس جمهور درخواست می‌کنیم تعاریف خود را از واژه «شیب»، «ملایم» و مخصوصاً «بنزین» اعلام کنند. با گران شدن نان احتمالاً چند وقت دیگر پدرها به جای «با نون بخور سیر شی» بگویند: «با نون نخور گرونه» یا پدرهای زرنگ‌تر بگویند: «کتلت‌ها زیاده، خالی‌خالی بخور گوشت شه به تنت.» ضمناً دیروز وزیر امور خارجه‌ی چین برای توافق بر سر صادرات نان سنگک به ایران و نان بربری به استان‌های آذری‌زبان وارد کشور شد. علاوه بر آن گفته می‌شود مؤسسه‌ی خیریه‌ی محک، در نظر دارد با تأسیس مؤسسه‌ی «کپک»، برای اقشار بی‌بضاعت، نان تهیه کند. همچنین امروز صبح سارقان مسلح به صورت گروهی وارد یک نانوایی شده و با خالی کردن دخل و تنور نانوایی، وقتی با مقاومت نانوا مواجه شدند، همه‌ی نانواها و مردم در صف را به گلوله بستند. گزارش خبرنگار ما نیز حاکی از آن است که با کم شدن ضایعات نان، تعداد زیادی از نان خشکی‌های کشور، برای ادامه‌ی تحصیلات در دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام کرده‌اند.